KATEGÓRIÁK ÉS KÖVETELMÉNYEK

A 29. Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyre bármely kórus jelentkezhet, de egy kórus legfeljebb két alkategóriában indulhat. Azok az énekesek, akik több kórusnak is tagjai, azonos kategórián belül csak egy együttesben léphetnek fel. A kórusok az alábbi kategóriákban nevezhetnek, a megadott létszám- és életkori határok között:

A-kategória

Az A-kategóriában versenyző kórusok az alábbi alkategóriákban indulhatnak:

 1. Gyermek- és ifjúsági kórusok
 2. Egyházzene
 3. Szabadon választott

Egy kórus több alkategóriában is indulhat. Az A-kategória résztvevői a zsűri döntése alapján indulhatnak a Nagydíjért. Egy kórusban maximum 40 énekes szerepelhet. Ha háromnál kevesebb együttes jelentkezik egy alkategóriára, akkor az adott alkategóriát nem rendezzük meg.

A műsor összetétele

A verseny során kizárólag a cappella művek hangozhatnak el. Egyetlen műben használható hangolatlan ütőhangszer, amennyiben az a beküldött partitúrában szerepel. Ebben az esetben is szükséges a Művészeti Bizottság előzetes jóváhagyása.

Egy kötelező műből, valamint szabadon választott művekből összeállított műsort kell előadni. A kötelező művek kottáját a szervezők biztosítják.

A szabadon választott műsornak kizárólag 1945 után keletkezett kórusművekből kell állnia. Kivételt képeznek Bartók Béla kórusművei, melyeket keletkezési idejüktől függetlenül műsorra lehet tűzni.

Kötelező legalább egy 2000 után keletkezett kompozíció előadása. Amennyiben a kórus 2018 után komponált művet is bemutat, automatikusan részt vesz a kortárs művek legjobb előadásáért adható különdíj versenyében.

A kórusok szabadon választott programját nem lehet csak egyetlen ország zeneszerzőinek műveiből összeállítani és törekedni kell arra, hogy a szabadon választott program sokoldalúan mutassa be az énekkar felkészültségét.

A kórusok a kötelező művek partitúráit jelentkezésük elfogadása és a regisztrációs díj beérkezése után a fellépő létszámuknak megfelelő példányszámban kapják meg.

A kötelező és a szabadon választott műveket eredeti hangnemben kell énekelni (kivéve a szerző erre utaló utasítása, engedélye). A kötelező és a szabadon választott művek sorrendje nem meghatározott.

A kórusversenyen énekelt műveket eredeti nyelven, vagy hivatalosan kiadott fordításban kell bemutatni.

A jelentkezéssel egyidejűleg beküldött és elfogadott műsor módosítására 2024. június 1-ig van lehetőség. A Művészeti Bizottság dönt a módosított műsor elfogadásáról.

A/1. Gyermek- és ifjúsági kórusok

Kötelező mű:

 • gyermekkar Bella Máté: Az otthon éjjel {EMB} magyar vagy angol nyelven
 • leánykar Kocsár Miklós: Salve Regina {Kodály Institute}
 • fiúkórus Bartók Béla: Bolyongás {EMB}
 • vegyeskar Orbán György: O Mistress Mine {Ars Nova}

Felső korhatár: 21 év (2003. augusztus 1. után születettek), a kórus létszámának 10%-a lehet legfeljebb 1 évvel idősebb.

A szabadon választott műsor hossza: 8-10 perc. A kötelezően előírt művek előadásának műsorideje nem számít bele a fent jelzett időhatárokba.

A/2. Egyházzene

Kötelező mű:

 • egyneműkarok/gyermekkar vagy leánykar vagy női kar  Tóth Péter: Rorate Coeli {Kontrapunkt}
 • egyneműkarok/férfikar  Orbán György: Daemon irrepit callidus {Ars Nova}
 • vegyeskar  Vajda János: Két motetta – 1. Domine, non sum dignus {Kontrapunkt}

Az egyházzenei alkategóriában a fenti, a műsor összeállítására vonatkozó feltételek mellett bármely felekezet liturgiájához kapcsolódó mű előadható, bármilyen nyelven. Életkori korlát nincs.

A szabadon választott műsor hossza: 10-12 perc. A kötelezően előírt művek előadásának műsorideje nem számít bele a fent jelzett időhatárokba. 

A/3. Szabadon választott

Kötelező mű:

 • egyneműkarok/gyermekkar vagy
 • leánykar vagy női kar – Gyöngyösi Levente: Cantate Domino (ismétlés nélkül) {Kontrapunkt}
 • férfikar – Bartók Béla: Négy régi magyar népdal (3-4. tétel) {EMB} magyar nyelven
 • vegyeskar – Gyöngyösi Levente: Cantate Domino (ismétlés nélkül) {Kontrapunkt}

A szabadon választott alkategóriában a fenti, a műsor összeállítására vonatkozó feltételek mellett bármely mű előadható, bármilyen nyelven. Életkori korlát nincs.

A szabadon választott műsor hossza: 10-12 perc. A kötelezően előírt művek előadásának műsorideje nem számít bele a fent jelzett időhatárokba.

Versenydíjak
 • I. díj – 1.600 €
 • II. díj – 1.300 €
 • III. díj – 1.000 €
Nagydíj

A Kórusverseny Szervezőbizottsága versenyt hirdet a Bartók Béla XXIX. Nemzetközi Kórusverseny Nagydíjára.

A Nagydíj összege: 2500 €

A nagydíjas kórus karnagya meghívást kap a 2026. évi Bartók Béla XXX. Nemzetközi Kórusverseny zsűrijébe.

Nagydíjas verseny

A nagydíjas versenyen az alkategóriájukban a zsűri által a nagydíjas részvételre javasolt kórusok vehetnek részt.

A nagydíjra hivatalosan jelentkezni a verseny idején, a jogosultság megállapítása után kell. A nagydíjas versenyt legkevesebb 3 kórus jelentkezése esetén rendezzük meg.

A nagydíjas versenyben 20-21. századi, szabadon választott műsor adható elő, melynek színvonalában és nehézségi fokában méltónak kell lennie a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny hagyományaihoz és szelleméhez. Különösen kívánatos, hogy a karnagyok az ezredforduló zeneszerzőinek műveiből válogassanak.

A verseny nagydíjáért bemutatandó műsorban szerepelhet egy kíséretes mű is, legfeljebb 3 hangszeres közreműködővel, zongorát a szervezők biztosítanak. Az énekkar által a versenyprogramban, bármely alkategóriában már előadott művek vagy tételek közül csak egy szólaltatható meg ismét, összesen legfeljebb 8 perc időtartamban. A műsor kottáit 8 példányban szükséges benyújtani a helyszínen.

A tiszta műsoridő legalább 12-15 perc.

A nagydíjat nyert kórus meghívást kap a “Kórusmuzsika Európa Nagydíja” (European Grand Prix for Choral Singing) versenyre, melyet Arezzo, Debrecen, Jurmala, Maribor, Tolosa, Tours és Várna rendez, évente változó helyszínen. Az eseményen a hét európai kórusverseny nagydíjas együttesei indulhatnak az Európa Nagydíj elnyeréséért.

Különdíjak

A megítélhető különdíjak listáját később közöljük.

B-kategória

A B-kategóriában versenyző kórusok az alábbi alkategóriákban indulhatnak:

 1. Gyermek- és ifjúsági kórusok
 2. Egyházzene
 3. Szabadon választott

Egy kórus több alkategóriában is indulhat. Az B-szekció résztvevői nem indulhatnak a Nagydíjért. Egy kórusban maximum 40 énekes szerepelhet. A Művészeti Bizottság fenntartja a jogot, hogy háromnál kevesebb jelentkező együttes esetén az adott alkategória versenyének megrendezésétől eltekintsen.

A műsor összetétele

A verseny során kizárólag a cappella művek hangozhatnak el. Egy műben használható hangolatlan ütőhangszer, amennyiben az a beküldött partitúrában szerepel. Ebben az esetben is szükséges a Művészeti Bizottság előzetes jóváhagyása.

Csak szabadon választott művekből összeállított műsort kell előadni, melynek 1945 után keletkezett kórusművekből kell állnia. Kivételt képeznek a névadó, Bartók Béla, valamint Kodály Zoltán kórusművei, melyeket keletkezési idejüktől függetlenül műsorra lehet tűzni.

Kötelező legalább egy 2000 után keletkezett kompozíció előadása. Amennyiben a kórus 2018. január 1. után keletkezett művet is bemutat, automatikusan részt vesz a kortárs művek legjobb előadásáért adható különdíj versenyben.

A kórusok programjában szerepeljen külföldi (hazájuktól eltérő országból származó) szerző alkotása is.

Törekedni kell arra, hogy a szabadon választott program sokoldalúan mutassa be az énekkar felkészültségét.

A szabadon választott műveket eredeti hangnemben kell énekelni (kivéve a szerző erre utaló utasítása, vagy írásbeli engedélye), eredeti nyelven, vagy hivatalosan kiadott fordításban kell bemutatni.

A jelentkezéssel egyidejűleg beküldött és elfogadott műsor módosítására 2024. június 1-ig van lehetőség. A Művészeti Bizottság dönt a módosított műsor elfogadásáról.

B/1. Gyermek- és ifjúsági kórusok

Felső korhatár: 21 év (2003. augusztus 1. után születettek), a kórus létszámának 10%-a lehet legfeljebb 1 évvel idősebb. A műsor hossza: 8-10 perc.

B/2. Egyházzene

Az egyházzenei alkategóriában a fenti, a műsor összeállítására vonatkozó feltételek mellett bármely felekezet liturgiájához kapcsolódó mű előadható, bármilyen nyelven. Életkori korlát nincs. A műsor hossza: 10-12 perc.

 B/3. Szabadon választott

A szabadon választott alkategóriában a fenti, a műsor összeállítására vonatkozó feltételek mellett bármely mű előadható, bármilyen nyelven. Életkori korlát nincs. A műsor hossza: 10-12 perc.

Versenydíjak

A zsűri értékelése alapján minősítést kapnak, valamint a zsűri javaslata alapján különdíjban részesülhetnek.

Különdíjak

A megítélhető különdíjak listáját később közöljük.